Avtor vsebin, ki so objavljene na spletni strani bodipripravljen.si in njenih podstrani, je zavod Bodi pripravljen, zavod za razvoj veščin za kvalitetnejše življenje, Klanska ulica 7, 1215 Medvode (v nadaljevanju Zavod), ki spletne vsebine pripravlja, upravlja in vzdržuje. Zavod si pridržuje pravico spreminjati, dodajati ali odstraniti vsebino spletnih strani (delno ali v celoti) brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Zavod si bo prizadeval zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za škodo, ki bi bila uporabniku povzročena z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Z uporabo spletnih strani Zavoda obiskovalec teh strani sprejema te splošne pogoje, pogoje prijave in odjave na izobraževanje, prejemanja e-novic in obvestil in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja.

Uporabnik se izrecno strinja in potrjuje, da Zavod lahko uporablja uporabnikove osebne podatke izključno za opravljanje storitev Zavoda, ki jih ponuja. Zavod jamči uporabniku, da bo uporabnikove osebne podatke obravnaval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Splošna pravila poslovanja se uporabljajo tudi v drugih poslih zavoda Bodi pripravljen, v kolikor pogodbena določila ne določajo drugače.

Splošna pravila veljajo od 24. 5. 2018 naprej in veljajo do spremembe.

Politika zasebnosti

Kot upravljalci spletne strani www.bodipripravljen.si, smo zavezani k varstvu podatkov uporabnikov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, t.i. "GDPR") in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Pričujoča politika zasebnosti jasno in razumljivo opredeljuje, kaj, zakaj in kako se obdelujejo osebni podatki ob uporabi te spletne strani in prijave na e-novice. Z uporabo spletne strani in/ali prijavo na e-novice uporabniki soglašajo z obdelavo lastnih osebnih podatkov kot je opredeljeno spodaj:

S prijavo na e-novice nam prostovoljno posredujete osebne podatke, ki jih hranimo in obdelujemo: ime uporabnika in naslov elektronske pošte. Sistem za pošiljanje e-novic nam omogoča tudi obdelavo podatkov o vaših dejanjih, povezanih z našimi e-novicami. Omogoča nam spremljanje, kako pogosto odpirate naša sporočila, na katere povezave kliknete ipd. S prostovoljno prijavo na e-novice se smatra, da se uporabnik zaveda te politike zasebnosti in jih v celoti sprejema.

Uporabnik z izpolnjenim obrazcem ali prijavnico na izobraževanje, ki se nahaja na spletnih straneh, Zavodu dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov, ki so načeloma omejeni na:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • država bivanja,
 • e-poštni naslov,
 • davčna številka (če je udeleženec pravna oseba),
 • kontaktno telefonsko številko
 • ter podatke, ki jih udeleženec vnesel v prijavne obrazce za namen opredelitve izbrane storitve ali izobraževanja.

Osebne podatke, vezane na informiranje o izvedbi določenega programa,  hranimo do konca izvedbe posameznega programa. Ostale podatke, ki so vezani na prejemanje obvestil in drugih gradiv pa do preklica oz. do takrat, dokler se izvaja dejavnost, za namen katere so bili podatki pridobljeni.

V skladu z in v okvirjih člena 17 Uredbe GDPR lahko uporabnik kadarkoli zahteva izbris vseh njegovih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Zahtevo za izbris uporabnik posreduje na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pisno na naslov Zavoda. V zakonsko opredeljenem roku bomo podatke uporabnika trajno izbrisali.

Zavod je zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov in podatkov o uporabnikih brez njihove posebne privolitve ne bo predal, prodal ali zamenjal z nobeno tretjo osebo.

Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo na tem spletnem mestu bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Zavoda.

Piškotki

Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih Zavod izboljšuje uporabnikovo izkušnjo pri uporabi spletnega mesta, spremlja statistiko obiska in omogoča uporabo vtičnikov družabnih medijev. Z uporabo spletnega mesta se šteje, da se uporabnik z uporabo piškotkov strinja.

Na podlagi »piškotkov« te ne moremo identificirati. Z njimi spremljamo kumulativno obnašanje obiskovalcev na spletni strani www.bodipripravljen.si. Spletno mesto lahko v brskalnik tvoje naprave odloži »piškotke«, ki predstavljajo majhne besedilne datoteke. Ti nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo spletno stran in kaj ga zanima na teh straneh.

Podatki, ki jih piškotki lahko zabeležijo so tip brskalnika, jezik brskalnika, izvorna stran, ki je uporabnika napotila na našo spletno stran, datum in ura obiska, trajanje obiska na posamezni podstrani ipd.

Avtorske pravice

Vse vsebine (pisne in slikovne), ki so objavljene na spletnih straneh Zavoda, razen vsebin, ki jih vnesejo uporabniki sami, so zaščiteno avtorsko delo Zavoda in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega obvestila Zavoda in njegovega pisnega soglasja.

Pravila in pogoji prijave ter odjave na posamezno izobraževanje

Splošni pogoji in določila so sestavni del prijavnice na posamezno izobraževanje, ne glede na obliko prijave. Izraz izobraževanje zajema tudi druge oblike usposabljanja, kot so tečaji, delavnice, seminarji, predavanja, ipd. Ti pogoji urejajo postopek prijave in odjave na izobraževanje.

Pogoji poslovanja

Na izobraževanje se lahko prijavi vsak uporabnik, fizična ali pravna oseba, ki svojo pravilno izpolnjeno prijavo odda v predvidenem roku za prijavo, ki je naveden v opisu posameznega tečaja. Uporabnika, ki se udeleži posameznega izobraževanja, poimenujemo udeleženec.

Spletno prijavo in odjavo na izobraževanje izvaja Zavod. Vse navedene cene za izobraževanja so v evrih (EUR). Veljajo cene in ostali pogoji (npr. popusti) na dan plačila za izobraževanje. Prejete prijave na izobraževanje izvajamo po vrstnem redu prejetih plačil, tako da se lahko stanje prijave v času prejema plačila razlikuje od stanja prijave v času oddaje prijave. Udeleženci morajo pred iztekom roka za prijavo poravnati kotizacijo v celoti, rezen, če je sklenjen poseben predhodni dogovor z Zavodom.

Kot dokazilo o plačilu velja samo originalni račun, ki ga prejmete ob obisku / izvedbi izobraževanja.

S klikom na gumb “Prijavi se” in/ali »Registracija« izvedete prijavo na izobraževanje, o čemer vas obvestimo tudi na navedeni e-poštni naslov. S prijavo sklenete pogodbo na daljavo in potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja. V primeru vprašanj ali zahteve po pomoči pri spletni prijavi ali plačilu lahko pišete na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Izvedba izobraževanj

Število udeležencev posameznega izobraževanja je praviloma omejeno, lokacija izvedbe izobraževanja pa je praviloma navedena na spletni strani, kjer je prijavni obrazec. V primeru opravičljivih razlogov Zavod lahko lokacijo prestavi, o tem pa prijavljene udeležence pravočasno obvesti preko e-pošte ali SMS sporočila. Odločitve o številu udeležencev in lokaciji je odločitev Zavoda, ki je dokončna in na njo ni mogoča pritožba.

Izobraževanje se izvede samo ob zadostnem številu prijavljenih udeležencev. Zavod si pridržuje pravico do odpovedi oz. spremembe izvedbe izobraževanja zaradi odpovedi udeleženca/ev ali zaradi višje sile (npr. bolezen predavatelja).

Spremembo lokacije mora zavod javiti en (1) dan pred izvedbo izobraževanja, spremembo termina pa pet (5) dni pred začetkom izobraževanja.

Izobraževanja se izvajajo v slovenskem jeziku, razen, če na prijavnem obrazcu ni posebej navedena izvedba v tujem jeziku.

V primeru kršitev pravil in pogojev prijave ter odjave na posamezno izobraževanje, ali kršitev drugih določil Splošnih pogojev, lahko izvajalec izobraževanja, v imenu Zavoda, udeleženca opozori in mu postavi rok za prenehanje ali odpravo kršitve. V primeru, da udeleženec s kršitvami nadaljuje, ga lahko izvajalec izobraževanja, v imenu Zavoda, izloči oz. odstrani iz izobraževanja. V tem primeru udeleženec ni upravičen do povračila že plačane celotne ali delne kotizacije.

Obveznosti uporabnika in izvajalca

Udeleženec bo :

 • po svojih najboljših močeh sodeloval pri izobraževanju,
 • skrbel, da se bo izobraževanje lahko izvajalo nemoteno,
 • s tujo lastnino oz. s tehničnimi pripomočki, ki jih bo uporabljal, ravnal odgovorno in bo v primeru povzročitve škode to tudi povrnil.

Zavod bo:

 • izvedel aktivnosti in zagotovil tehnično infrastrukturo za posamezno izobraževanje, kot jih je oglaševal na spletnih straneh in
 • zagotovil izvajalca za kakovostno izvedbo izobraževanja.

Odstop od naročila

Zavod si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe izobraževanja v primerih, če je prijav na določen datum preveč ali premalo, če ugotovi povečano plačilno tveganje udeleženca ali če prijava ni bila oddana v skladu s pravili in splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe izobraževanja s strani Zavoda obvestili v roku 3 (tri) dni po e-mailu oz. telefonu.

Odpoved prijave s strani udeleženca je možna le v pisni obliki, posredovani po e-mailu na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na naslov Bodi pripravljen, Klanska ulica 7, 1215 Medvode. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo. Udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo na izobraževanju na katerega se je prijavil.

Stroški odpovedi so naslednji:
do deset (10) delovnih dni pred izobraževanjem 25 % cene kotizacije za izobraževanje,
do sedem (7) delovnih dni pred izobraževanjem 50 % cene kotizacije za izobraževanje,

do dva (2) delovna dneva pred izobraževanjem 80% cene kotizacije za izobraževanje,
en (1) delovni dan in odpoved na dan začetka izobraževanja 100 % cene kotizacije za izobraževanje.

Ne glede na zgornje določbe bo Zavod skušal reševati odpoved že plačanega tečaja v korist prijavljenega udeleženca (nadomestni termin, nadomestni seminar idr.).

V primeru, da mora Zavod izvedbo izobraževanja odpovedati zaradi objektivnih razlogov na svoji strani (bolezen izvajalca, višja sila,…), zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev ali pa je spremembe (datum izvedbe, lokacija izvedbe) udeležencem po svoji krivdi javil prepozno, bo Zavod udeležencem že plačane kotizacije brezobrestno vrnil v višini dejanskega plačila v roku deset (10) delovnih dni na udeleženčev transakcijski račun.

Reklamacije

Morebitne reklamacije bo Zavod sprejemal le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na naslov Bodi pripravljen, Klanska ulica 7, 1215 Medvode, najkasneje v roku pet (5) dni po zaključku izobraževanja. Na reklamacijo bo Zavod pisno odgovorilo v roku treh (3) delovnih dni. Za uveljavljanje reklamacij velja samo originalni račun, ki ga prejmete ob obisku izobraževanja, v povezavi s temi splošnimi pogoji, potrjenimi ob oddaji prijave.

Spori in pristojno sodišče

Uporabnik in Zavod se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Pohvale in pritožbe uporabnikov

V želji, da svoje storitve čim bolj prilagodimo vašim potrebam in pričakovanjem, bomo veseli vaših pohval, predlogov in konstruktivne kritike na e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..